Mitä monikanavaisuus tarkoittaa suoramarkkinoinnissa?

Monikanavaisuuden käsite sinällään ei ole välttämättä kaikille ihan tuttu, vaikka se tuleekin tällä hetkellä esiin monessa eri yhteydessä markkinointiviestinnän ostajien ja tekijöiden parissa. Monikanavaisuuteen liittyy usein myös termi markkinoinnin automaatio, mikä taas on maailmanlaajuisesti kovaa vauhtia kasvava trendi. Mitä nämä käytännössä tarkoittavat ja miten ne liittyvät suoramakkinointiin?

Monikanavaisuus tarkoittaa yksinkertaisuudessaan sitä, että samaa viestiä jaetaan yhtä aikaa useissa eri kanavissa kuhunkin kanavaan soveltuvalla tavalla. Valittuja kanavia voi olla kaksi tai useampia, mutta tarkoituksena on saada potentiaalisen asiakkaan huomio herätettyä paremmin kuin pelkällä yhden kanavan taktiikalla sekä tarjota mahdollisuus jatkaa lisätiedon polkua eteenpäin. Kanaviksi voidaan valita esimerkiksi printti, sähköposti, sosiaalinen media tai kampanjasivustot. Printti toimii hyväksi havaittuna porttina digitaaliseen lisäsisältöön, jossa tarina syvenee ja jatkaa asiakkaan polkua eteenpäin.

Mikäli tämä kokonaisuus vielä automatisoidaan toimimaan yhtenä kokonaisuutena ja samalla seurataan asiakkaiden käyttäytymistä eri kanavissa, voidaan puhua jo markkinoinnin automaatiosta. Eri toimenpiteitä voidaan automatisoida tapahtumaan asiakkaiden eri toiminteiden perusteella. Mikäli esimerkiksi asiakas ei ole reagoinut lähetettyyn printtisuoraan, voidaan häntä automaattisesti lähestyä vaikka muistuttavalla sähköpostilla lähetettyyn tarjoukseen liittyen.

Voi tuntua monimutkaiselta? Sitä se kuitenkaan ei välttämättä ole. Monikanavaisen suoramarkkinoinnin tekemiseen ei vaadita mitään järeitä tietokantoja vaan alkuun pääsee jo pelkällä ajantasaisella asiakasrekisterillä. Tarjoammekin mahdollisuutta lähteä mukaan monikanavaiseen suoramarkkinointiin avaimet käteen palveluna. Voimme hoitaa ideasi pohjalta kampanjan suunnittelun, kohderyhmän hankinnan ja monikanavaisen suorakampanjan toteutuksen.

Jo yksinkertaisen suorakirjeen linkittäminen kampanjasivuston lomakkeeseen, muistutussähköpostit sekä reaaliaikainen potentiaalisten asiakkaiden yhteystietojen välittyminen omalle myyntitiimillesi – näin olet päässyt jo mukaan monikanavaiseen suoramarkkinointiin.

Ole meihin yhteydessä, mikäli haluat kuulla eri mahdollisuuksista lisää.